Tel.: 22 757 46 99; 797 775 505

Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz
ul. Borowa 9A
05-506 Lesznowola, Wilcza Góra
e-mail: kontakt@sportmasters.pl
tel.: +48 22 757 46999 wew. 11

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.............................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.............................................................................................................

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznąNiniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Opis problemu:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Z poważaniem


..................................... 

*niepotrzebne skreślić


Projekt i wykonanie CStore Wlaściciel sklepu: sportmasters.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem