Tel.: 22 757 46 99; 797 775 505

Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz
ul. Borowa 9A
05-506 Lesznowola, Wilcza Góra
e-mail: kontakt@sportmasters.pl
tel.: +48 22 757 46999 wew. 11

....................................., dnia ..................................... 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

....................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

....................................................................................................................


 

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi:

Nazwa usługi:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy:

...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem
 

 .....................................

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sport Masters Katarzyna Kociszewska-Palacz, ul. Borowa 9A, 05-506 Lesznowola, Wilcza Góra, email: kontakt@sportmasters.pl, tel.: +48 22 757 4699 wew. 11 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

 


Projekt i wykonanie CStore Wlaściciel sklepu: sportmasters.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem