Tel.: 22 757 46 99; 797 775 505

KONTA BANKOWE (prosimy o wpłaty tytułem numer zamówienia lub numery otrzymanej od nas rezerwacji):
- wpłaty w PLN -
PKO BP IX O/W-wa numer rachunku bankowego: 59 10201097 0000 7102 0243 8042
IBAN: PL59 10201097 0000 7102 0243 8042
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
- wpłaty w USD -
BNP PARIBAS numer rachunku bankowego: 11 1750 0012 0000 0000 2941 0984
IBAN -  PL11 1750 0012 0000 0000 2941 0984
BIC/SWIFT – RCBWPLPW
- wpłaty w EURO –
BNP PARIBAS numer rachunku bankowego: 55 1750 0012 0000 0000 2941 0968
IBAN - PL55 1750 0012 0000 0000 2941 0968
BIC/SWIFT – RCBWPLPW Bank: PKO BP S.A. 9 O/W-wa

 


Projekt i wykonanie CStore Wlaściciel sklepu: sportmasters.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem