Tel.: 22 757 46 99; 797 775 505

Trzecia edycja MLS (Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR) w Płocku odbędzie się  21. 08 2010 r. w Hali Sportowej przy ul. Korczaka 10. Ważenie zawodników rozpocznie się od godziny - 9:00. Start zawodów planowany jest o godzinie – 10:00. Wszystkich zawodników jak i zawodniczki, którzy planują swój udział w tej edycji ligi, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatorów o tym fakcie, wysyłając na adres  biuro@k-1.pl  odpowiednio wypełnioną kartę zgłoszenia.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA - http://www.plkb.pl/plkb_karta.doc (w karcie proszę o podawanie aktualnej wagi zawodnika / zawodniczki).

 

Jako organizatorzy MLS nie pobieramy jakichkolwiek opłat startowych od uczestników ligi.  

 

UWAGA!!!!

Na III edycję (21 sierpnia), poszukujemy zawodniczki w K-1, waga do 71kg do pojedynku z zawodniczką:

Edyta Sudenis (HUNTER TEAM Stargad Szczeciński) - seniorka (rocznik 1988)

 

II UWAGA!!!!

Bardzo ważna informacja dla wszystkich biorących lub planujących udział w MLS:

 

Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR jest organizowana pod patronatem i w oparciu o przepisy PZKB (Polski Związek Kickboxingu). Aby zawodnik / zawodniczka mogli brać udział w jakichkolwiek zawodach, które są objęte patronatem PZKB są zobowiązani spełniać poniższe warunki:

 

  1. Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie – NWW.

 

  1. Zawodnik / zawodniczka musi obowiązkowo posiadać KSIĄŻECZKĘ SPORTOWO-LEKARSKĄ ZAWODNIKA (do nabyć w siedzibie związku - Warszawa ul. Kopińska 12/16 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym).

 

  1. W  w/w książeczce powinny znajdować się nast. adnotacje:

- wklejone zdjęcie zawodnika / zawodniczki

- książeczka obowiązkowo musi być podpisana przez zawodnika / zawodniczkę

- powinna być wpisana przynależność klubowa wraz z pieczątką klubu, sekcji itp.

- wpisane badania lekarskie przez lekarza medycyny sportowej lub przychodni Sportowo -Lekarskiej (ważne 6 miesięcy)

 

  1. W związku z możliwymi trudnościami z uzyskaniem wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać:

      - imię i nazwisko badanej osoby

- pieczątkę lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej

- data badania oraz adnotacja lekarza - „ jest zdolny do treningów i zawodów w: kickboxingu lub w boksie czy MMA”

 

  1. Pod żadnym pozorem nie dopuszcza się do zawodów zawodników posiadających badania na tzw.” sztywnych kartach z adnotacją - ZDROWY”.

 

  1. Zawodnicy niezrzeszeni w PZKB oprócz spełnienia powyżej wymienionych zasad powinni zapoznać się z regulaminami form, w których chcą startować, a które są dostępne na stronie: www.pzkickboxing.pl  

 

  1. Poprawiane, przekreślane, podrabiane, nieuzupełnione jakiekolwiek wpisy w książeczkach sportowo-lekarskich unieważniają książeczki, co powoduje zakaz startu w zawodach pod patronatem PZKB.

 

  1. Zawodnicy i zawodniczki walczący w formułach: low kick, Muay Thai, Sanda, boks, K-1 oraz MMA winni posiadać osobisty sprzęt ochronny do walki:

- ochraniacz na zęby

- ochraniacz na krocze ( kobiety ochraniacz na krocze + ochraniacz piersi)

- krótkie spodenki ( mężczyźni walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach ala stanik)

 

  9.    Pozostały sprzęt ochronny do walki zapewnia organizator MLS

 

       Proszę wszystkich zainteresowanych o dokładne zapoznanie się i zastosowanie się do w/w procedur w celu uniknięcia jakichkolwiek niedopatrzeń ze strony trenerów, zawodników, organizatorów, które mogą skutkować nie dopuszczeniem do zawodów. Poszczególne edycje MLS zostaną rozegrane w terminach: 21.08.2010; 04.09.2010; 25.09.2010, 16.10.2010; 30.10.2010 13.11.2010; 27.11.2010;  11.12.2010.

 

Organizator:

 

Stowarzyszenie Polska Liga Kick – Boxingu w Płock

biuro@k-1.pl

601 388 767; 502 409 534


Projekt i wykonanie CStore Wlaściciel sklepu: sportmasters.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Kontakt ze sklepem